KONTAKT O NÁS PRIDAŤ K OBĽÚBENÝM
HĽADAŤ:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategórie
e-shop zdarma André Verdier
e-shop zdarma Armádne/commando
e-shop zdarma Berndorf
e-shop zdarma Boker Solingen
e-shop zdarma Bolo
e-shop zdarma Bonsai náradie
e-shop zdarma Bowie
e-shop zdarma Britvy/holiace potreby
e-shop zdarma Brusletto Nórsko
e-shop zdarma Brúsne kamene/ocieľky
e-shop zdarma Buck
e-shop zdarma Burgvogel Solingen
e-shop zdarma Cold Steel
e-shop zdarma Deejo
e-shop zdarma Douk - Douk
e-shop zdarma DOVO Solingen
e-shop zdarma Due Cigni
e-shop zdarma DUKLA
e-shop zdarma Fissler
e-shop zdarma Flipper
e-shop zdarma Fox/BlackFox
e-shop zdarma Güde Solingen
e-shop zdarma Hartkopf Solingen
e-shop zdarma Herbertz Solingen
e-shop zdarma Higonokami
e-shop zdarma Hubárske
e-shop zdarma Hubertus Solingen
e-shop zdarma Hulfators Švédsko
e-shop zdarma Kaufmann a synovia Solingen
e-shop zdarma Kershaw
e-shop zdarma Kniha Nože šerm...
e-shop zdarma Kubotany
e-shop zdarma Kuchynské
e-shop zdarma Kukri
e-shop zdarma Laguiole
e-shop zdarma Le Thiers par Louis Cau
e-shop zdarma Lekcia ovládania noža
e-shop zdarma Lionsteel
e-shop zdarma Lovecké
e-shop zdarma Mačety
e-shop zdarma Marttiini Fínsko
e-shop zdarma Maserin
e-shop zdarma Mcusta
e-shop zdarma Miguel Nieto
e-shop zdarma Mikov Mikulášovice
e-shop zdarma Mora Švédsko
e-shop zdarma Motýliky
e-shop zdarma Námornícke/jachtárske
e-shop zdarma Navaja
e-shop zdarma Nože Hliva
e-shop zdarma Nožnice/manikúry
e-shop zdarma Opinel
e-shop zdarma Otter/Mercator Solingen
e-shop zdarma Peasant
e-shop zdarma PFEILRING/GOLDDACHS Solingen
e-shop zdarma Príbory
e-shop zdarma Puma Solingen
e-shop zdarma Púzdra/príslušenstvo
e-shop zdarma Rezbárske
e-shop zdarma Šable
e-shop zdarma Sandrik [Wlaszlovits]
e-shop zdarma Sebaobrana/bezpečnosť
e-shop zdarma Sekery/valašky
e-shop zdarma Športové
e-shop zdarma Starostlivosť o nože
e-shop zdarma Starožitnosti/retro
e-shop zdarma Stiletto
e-shop zdarma Stojany na nože
e-shop zdarma SWIZA
e-shop zdarma Tanto
e-shop zdarma Taylor's Eye Witness
e-shop zdarma TOYOKUNI
e-shop zdarma Tréningové
e-shop zdarma Victorinox
e-shop zdarma Vinárske
e-shop zdarma Viper
e-shop zdarma Vrhacie
e-shop zdarma Výkup nože bodáky šable
e-shop zdarma Vyskakovacie
e-shop zdarma Zadarmo knihy
e-shop zdarma Záhradnícke/pracovné
e-shop zdarma Záražec/zaväzák
e-shop zdarma Zatváracie
e-shop zdarma Zero ToleranceReklama:
e-shop zdarma

Obchodné podmienky:

Eshop noze.hliva.sk
Babuškova 5
821 03 Bratislava
IČO 52541967

Nakupovať tovar v tomto eshope môžu právnické aj fyzické osoby.

Každá objednávka sa považuje za záväznú a je v v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa prestal vyrábať alebo výrobca zmenil jeho cenu
b) cena produktu v eshope bola uvedená nesprávne
c) kupujúci uvedie v objednávke nesprávnu alebo neplatnú dodaciu adresu alebo telefónne číslo
d) vypredajú sa zásoby, na ktoré platí akčná zľava.

V prípade, že kupujúci zruší objednávku po jej odoslaní alebo neprevezme zásielku, môžu mu byť vyúčtované náklady preukázateľné vynaložené na realizáciu dodania tovaru.

Doprava

Produkty sú štandardne zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, využiť je možné i službu Expres Kuriér. Zásielky do Českej republiky sú realizované prostredníctvom Slovenskej pošty 1. triedou na adresu doručenia.

Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. V prípade zmeny dodacej adresy, túto zmenu čo najskôr kupujúci oznámi predávajúcemu telefonicky alebo e-mailom.

Ak je produkt dostupný ihneď (skladom), zásielka bude doručená do troch pracovných dní po doručení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby z dôvodov okolností vis maior. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo sms.

Záručná doba

Na všetok ponúkaný tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Preto je nutné, aby si kupujúci uschoval doklad od doručovateľa o prebratí zásielky, ktorý treba predložiť spolu s reklamáciou.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a vady materiálu. 

Vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, neodborným zásahom a nadmerným opotrebením  nepodliehajú záručnej dobe.

Reklamácia

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu prípadné zistené výrobné/materiálové vady dodaného tovaru.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Pri zľavnenom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru.

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka Slovenskej pošty v zmysle platných poštovných podmienok).

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v tomto eshope.

Ochrana osobných údajov:

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá. Rešpektujeme vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto vás nižšie informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie vašej objednávky.

Prevádzkovateľ eshop noze.hliva.sk prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov zaobchádza na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

Pri nakupovaní a registrácii je potrebné poskytnúť nasledovný zoznam osobných údajov:

    a) meno/priezvisko, prípadne názov firmy, IČO, DIČ a adresa pre doručovanie
    b) e-mailová adresa
    c) telefónne číslo

Registrácia nie je nutná a je možné nakupovať bez registrácie.

Tieto osobné údaje budú použité výlučne za účelom vybavenia vašej objednávky a sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém, kde budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného zákona. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Po registrácii môžete svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho konta. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované. Vaše osobné údaje získavame v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s nami v súlade s čl.6 ods.1 písm.b) GDPR. Vaše osobné údaje nezverejňujeme,nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná za účelom doručenia Vašej objednávky. Je to najmä Slovenská pošta, v rozsahu meno/priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.

Súhlas dotknutej osoby so zasielaním e-mailov o  novinkách, akciách a zľavách sa podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nevyžaduje, ak prevádzkovateľ eshopu prostredníctvom e-mailu ponúka podobný tovar alebo službu zákazníkom, s ktorými v minulosti uzatvoril zmluvu na účely kúpy tovaru alebo služby, a získal tak od nich e-mailovú adresu. V tomto prípade je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa a nevyžaduje sa súhlas dotknutej osoby.

Potvrdením  objednávky prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:

    a) opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
    b) právo na výmaz osobných údajov
    c) právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov
    d) právo namietať spracúvanie osobných údajov
    e) právo na presnosť osobných údajov
    f) právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu
    g) právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 82007 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

26647 návštevníkov

Chcem vlastný eshop-zdarma!         Copyright (c) 2008 eshop-zdarma.sk, všetky práva vyhradené